POSITIVEWAYS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYPRAWIE

2021

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYPRAWIE POSITIVE WAYS POLSKA DLA HOSPICJUM 2021 ZAKOŃCZENIE SEZONU 17.09.2021 - 20.09.2021

I.Cel przedsięwzięcia

Wyprawy samochodowe organizowane przez Positive Ways, skierowane są do amatorów podróżowania samochodami, po trasach wybranych każdorazowo przez organizatora.
Ustalenie trasy, terminu, liczby uczestników wyprawy oraz miejsce wyjazdu należy do wyłącznej kompetencji organizatora.
Zorganizowana wyprawa nie jest wyścigiem, rajdem ani przedsięwzięciem polegającym na rywalizacji uczestników.

II.Warunki uczestnictwa

Uczestnik podróżuje zorganizowanym we własnym zakresie pojazdem. Każdy uczestnik odpowiada za stan techniczny swojego pojazdu oraz za spełnienie warunków dopuszczających pojazd do ruchu drogowego, nadto ważne prawo jazdy, dokument tożsamości, ważne badania techniczne oraz ubezpieczenia, w tym dotyczące uczestnika i członków załogi.

Uczestnicy jadący danym pojazdem stanowią jego załogę. Każdy uczestnik odpowiada za bezpieczeństwo swoje i załogi oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Łamanie przepisów drogowych jest całkowicie zabronione i grozi wykluczeniem z imprezy. Uczestników wyprawy obowiązują założenia, wytyczne oraz godziny zawarte w roadbook’u. Każda załoga porusza się własnym tempem oraz dokonuje postojów według własnego uznania. W razie awarii samochodu, rezygnacji z uczestnictwa w wyprawie lub innych zdarzeń losowych, należy niezwłocznie poinformować organizatora.
Wszelkie dodatkowe koszty wyprawy związane z wydłużonym pobytem, w szczególności spowodowane awarią pojazdu, lub innymi przyczynami leżącymi po stronie uczestnika, ponosi każdy uczestnik we własnym zakresie. Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich ponoszą za nie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik wyraża zgodę na oklejenie pojazdu materiałami dostarczonymi przez organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie oraz fotografowanie jego osoby, pasażera oraz pojazdu którym podróżuje. Uczestnik oraz pasażer wyrażają zgodę na publikacje zdjęć i materiałów filmowych, wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdu którym podróżują, w celu publikacji na stronie internetowej, social mediach oraz w materiałach partnerów i sponsorów imprezy.
Kierowca oraz pasażer zgadzają się na udostępnienie informacji o przebytym szczepieniu przeciwko COVID-19 w celu ułatwienia organizacji imprez zbiorowych.
Zdawanie bagaży do wyznaczonego samochodu obowiązuje w ścisłych godzinach, wyznaczonych przez organizatora. Niedostosowanie się do wyznaczonych ram czasowych, będzie skutkowało przejęciem odpowiedzialności za bagaż, a co za tym idzie – osobistym transportem na miejsce kolejnego, wyznaczonego punktu spotkania !

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU WYPRAWY, ROZUMIEM JEGO TREŚĆ I AKCEPTUJĘ
WARUNKI UDZIAŁU W WYPRAWIE POSITIVE WAYS POLSKA DLA HOSPICJUM 2021 – ZAKOŃCZENIE SEZONU.